Důležité informace

Leasing je finanční produkt, kterým je možné financovat pořízení Vašeho vozidla. Finanční leasing je nejčastější forma leasingu. Lease v angličtině znamená pronajímat. Pronajímatel poskytuje předmět leasingu do užívání nájemci, přičemž předmět zůstává po celou dobu leasingu majetkem pronajímatele. Na konci leasingu přechází vlastnictví na nájemce za zůstatkovou cenu.

 

Nájemce na začátku uzavření leasingové smlouvy zaplatí pronajímateli poplatek při podpisu smlouvy, který se vyjadřuje procentem z pořizovací ceny vozidla. Dále bude nájemce v pravidelných splátkách splácet nájem za předmět leasingu. Výše nájmu se počítá z ceny vozidla, délky splátek a jejích úroků.

 

Rozdíl mezi klasickým leasingem a operativním leasingem je ve vlastnictví vozidla po dovršení smlouvy. Na rozdíl od operativního leasingu, kdy se nestáváte majitelem vozidla, se u klasického leasingu majitelem stáváte.

V nabídce máme jak nové, tak i zánovní vozidla. Vozidla jsou vždy v perfektním technickém i kosmetickém stavu. Více informaci o poptávaném voze se dozvíte vždy u prodejce.

Faktury se vystavují vždy 1x za měsíc. Díky QR kódu na faktuře jsou platby mnohem pohodlnější. Pokud je leasingová smlouva vedena na Vaši firmu či živnost, můžete si dávat úhradu za fakturu do měsíčních nákladů. Na rozdíl od koupě vozidla v hotovosti, kdy se jedná účetně o dlouhodobý majetek a odpisuje se několik let, lze leasing v účetnictví odpisovat okamžitě.

Jelikož se vozidlo chová jako Vaše, není nájezd km při řádném doplacení nijak omezený. Pouze v případě výměny nebo odstoupení od smlouvy musí být na vozidle zachován roční nájezd 20 000 km.

Za vozidlo vždy zodpovídá osoba, na kterou je vedena leasingová smlouva. U firem může jednatel dle uvážení povolit jízdu zaměstnanci. U živnostníků a fyzických osob mohou vozidlo užívat i rodinní příslušníci. V ostatních případech je potřeba schválení po předchozí dohodě. Ve všech případech jízdy vozidlem musí libovolný řidič vlastnit řidičské oprávnění.

Všechny naše vozidla jsou plně pojištěné, a to jak povinným ručením, tak i havarijním pojištěním. Jelikož jsou vozidla předmětem úvěru, musí být pojištěné na všechny možná rizika jako připojištění skel, havárie, střet se zvěří, vandalismus, živel i odcizení. Abychom měli jistotu, že se pojištění řádně hradí, nelze ho sjednat na nájemce. Pojištění obvykle není zahrnuté v měsíční splátce leasingu. Pojištění za Vás vždy hradíme my a poté účtujeme Vám. Pojištění lze hradit ročně, kvartálně či po dohodě také v měsíčních splátkách k leasingu.

Není třeba, všechny naše vozidla mají plnohodnotné pojištění.

Může se stát, že špatně zaparkujete, či nestihnete včas dostatečně zpomalit. Je to nemilé jak pro Vás, tak pro nás. Byrokracie, která s tím poté souvisí nám i Vám zabere stres, čas i peníze. Dopravní přestupky jsou vždy posílány společně s administrativním poplatkem k úhradě na vrub nájemce.

I to se bohužel může stát. Důležité je, aby se nestalo nic Vám. V případě jakékoliv škody na vozidle, nás musíte obratem informovat, a to vždy nejpozději do 24 hodin od vzniku škody. Vozidlo po nehodě musí být opraveno v jednom z naších smluvních servisů. Důvodem je záruka, že oprava byla provedena řádně a vozidlo splňuje bezpečností podmínky, které jsou pro další jízdu nezbytné. V případě zavinění nehody Vaší vinou je nutné uhradit také spoluúčast za havarijní pojištění. V případě totální škody na vozidle se vyúčtuje doplatek či přeplatek za vozidlo, které bude při úhradě pojistného plnění s Vámi vyrovnáno.    

I když jsou všechny naše vozidla plně servisované a pravděpodobnost poruchy je tak téměř mizivá, někdy nejde případné poruše předejít. Pokud se jedná o drobnou závadu, která umožňuje bezpečný provoz auta, stačí se objednat na servis, kde vám auto opraví. Pokud si nevíte rady, vždy nám zavolejte a společně vše vyřešíme.

O všechny vozy se staráme s řádnou péči. Věříme, že se i Vy budete starat řádně. Proto je tedy nezbytné, aby se vozidla pravidelně servisovali. U zánovních vozidel můžete vozidla servisovat i ve Vámi vybraných servisech. U nových vozidel je důležité dodržovat garanční servisní prohlídky u autorizovaných servisů prodejců od výrobce.

K přezouvání pneumatik by mělo obvykle dojít 2x ročně. Při předání vozidla dostáváte vozidlo na sezónních pneumatikách. Poté se o přezouvání pneumatik staráte sami. Je důležité dbát na intervaly přezouvání a hloubku vzorků pneumatik. A to jak z důvodu Vaší bezpečnosti, tak z důvodu plnění náhrady škody z pojišťovny v případě dopravní nehody. Tak samo, pokud by došlo k poškození pneumatiky z důvodu havárie či defektu jste povinní obstarat si novou pneumatiku. V takovém případě doporučujeme s vozidlem zajet také na geometrii, aby vzniklá škoda neměla vliv na vlastnosti řízení.

Jelikož se vozidlo chová jako Vaše, máte právo po přechozí domluvě a schválení vozidlo upravit k Vašemu obrazu. Úpravy, které však vozidlo poškozují a nebudou po předchozí dohodě schváleny mohou být pokutovány.

Leasing je po dohodě kdykoliv možné předplatit předem. Je možné jej také doplatit do konce. Kvůli fixace smlouvy s partnerskými bankami není při předčasném doplacení leasingu možná sleva za předčasnou úhradu leasingu. V případě zájmu o doplacení leasingu z důvodu výměny vozidla nás kontaktujte pro další postup, nabídneme Vám vždy nejvýhodnější alternativu.

I během trvání leasingu se můžete rozhodnout pro výměnu vozidla. V takovém případě nás kontaktujte včas, abychom dohodli podmínky výměny. Při libovolné výměně vozidla se vždy započítává polovina uhrazeného poplatku za aktuální vozidlo. Úhrady za měsíční nájemné leasingu se zpravidla nezapočítávají. Ve výjimečných případech, kdy má leasing na původním voze již dovršit svého konce se dá dohodnout individuálně na podmínkách výměny vozidla. Zpravidla se započítává zůstatková tržní cena vozidla.

V případě, že budete chtít z jakýchkoliv důvodů od leasingové smlouvy předčasně odstoupit, informujte nás o tom vždy v nejbližším možném termínu. Odstoupení od smlouvy je ve tří měsíční výpovědní lhůtě. V této době jste povinní dále řádně hradit měsíční leasing. Vozidlo musí být navráceno ve stavu v jakém Vám bylo předáno, umyté a uklízené.

Chcete se dozvědět více?

Pro další dotazy nás můžete kontaktovat.